Rehabilitacja dziecięca

Rdzeniowy zanik mięśni to nieodwracalna choroba dotycząca układu nerwowego. Poprzez degenerację neuronów w obrębie rdzenia kręgowego stopniowo osłabiana jest siła mięśni szkieletowych, co prowadzi nieuchronnie do pogorszenia jakości życia. Chorobę diagnozuje się w większości przypadków już u najmłodszych dzieci, co pozwala na wczesne wdrożenie rehabilitacji i zdecydowane spowolnienie postępu SMA.

Jak pracuje się z dziećmi chorymi na SMA?

W tym schorzeniu istotne jest, aby jak najwcześniej rozpocząć skuteczną rehabilitację pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty, gdy jeszcze uszkodzenia neuronów nie są tak zaawansowane. To poprawia rokowania i daje nadzieję na długie, szczęśliwe życie bez bólu i dyskomfortu. Na szczęście dzieci z SMA są w pełni sprawne intelektualnie, dlatego są bardzo dobrze współpracującymi podczas rehabilitacji pacjentami, co również ma niebagatelny wpływ na jej postęp.

Co robi się w ramach rehabilitacji SMA?

Rdzeniowy zanik mięśni powoduje nie tylko osłabienie mięśni szkieletowych i trudności w poruszaniu się oraz utrzymaniu prawidłowej postawy. Doprowadza także do skrzywień w obrębie kręgosłupa i utraty wydolności mięśni oddechowych. Dlatego fizjoterapia dzieci z SMA powinna być przeprowadzana wielotorowo. Podstawą jest oczywiście wzmacnianie mięśni posturalnych w różnych pozycjach, stabilizacja postawy, mobilizacja klatki piersiowej, efektywny kaszel, stymulacja wielozmysłowa. Ćwiczenia mogą polegać na rehabilitacji w wodzie i ze sprzętem, istotne są również masaże oraz elektrostymulacja mięśni, czy stymulacja wielozmysłowa.

Dzięki połączeniu różnych metod rehabilitacji można uzyskać efekt opóźnienia zaników mięśniowych i jak najdłuższego utrzymania względnie dobrej kondycji układu ruchu i mięśni oddechowych. Należy pamiętać, że im wcześniej pacjent trafi na rehabilitację, tym większa jego szansa na utrzymanie sprawności na dłużej. W przypadku SMA walka z chorobą oznacza tak naprawdę przeciąganie czasu na swoją stronę, zapewnianie go sobie jak najwięcej przy jak najwyższej sprawności.

Skorzystaj z szansy, jaką daje rehabilitacja!

Ta choroba staje się coraz lepiej poznana i może być skutecznie leczona. Warunkiem jest odpowiednio wczesna diagnostyka, szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia oraz intensywna rehabilitacja. Podstawą leczenia farmakologicznego jest utrzymywanie pozytywnych efektów i nie dopuszczanie do pogłębienia się choroby właśnie poprzez systematyczne, częste ćwiczenia pod odpowiednią opieką. Włączając się w nasze programy rehabilitacji dla dzieci chorych na SMA, dajesz swojemu dziecku szansę na lepsze, dłuższe życie!